Realizacje

Öconomicum, Uniwersytet im. Heinricha Heine

Düsseldorf

Montaż fasady szklanej i dachu. Montaż konstruckji stalowej i pokrycia metalowego.
Powierzchnia montażu: 6300m2.
Termin realizacji: 2010.
Düsseldorf, Niemcy.
Öconomicum, Uniwersytet im. Heinricha Heine